Dostawa produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych.
2013.03.01OgłoszenieOgłoszenie o przetargu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcypobierz
Załącznik nr 7 - wykaz dostawpobierz
Załącznik nr 8 - oświadczeniepobierz
2013.03.07      Wyjaśnienia SIWZpobierz
2013.03.11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane dn. 13.03.2013r)pobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
Wyjaśnienia SIWZpobierz
2013.03.18  Wyjaśnienia SIWZpobierz
2013.03.19   Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane dn. 21.03.2013r)pobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
2013.03.20 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2013.04.24  Wybór ofertypobierz
2013.05.23 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz