Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych:
2013.05.29Ogłoszenie Ogłoszenie o przetargu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
załącznik nr 2 - oświadczenie art.22 ust.1 pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - grupa kapitałowapobierz
Załącznik nr 5  - wykaz środków transportupobierz
Załącznik nr 6 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcypobierz
Załącznik nr 8  - formularz cenowypobierz
2013.06.03 Wyjaśnienie Specyfikacji i Istotnych Warunków Zamówieniapobierz
2013.06.20 Wybór ofertypobierz
2013.07.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz