Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie:
2013.11.13OgłoszenieOgłoszenie o przetargupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22pobierz
załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24pobierz
Załącznik nr 5 - wykaz środków transportupobierz
załącznik nr 6 - wykaz osóbpobierz
Załącznik nr 7 - oświadcz. o osobachpobierz
załącznik nr 8 - wykaz wyposażeniapobierz 
załącznik nr 9 - oświadcz. grupy kapitałowejpobierz 
załącznik nr 10 - wzór umowypobierz 
2013.11.20 Wyjaśnienia SIWZpobierz 
2013.11.29 Wybór ofertypobierz 
2013.12.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz