Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z fizeliny
2013.06.14OgłoszenieOgłoszenie o przetargu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - oświadczenie o wyrobachpobierz
Załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy
pobierz
Załącznik nr 8 - grupa kapitałowapobierz
2013.06.17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2013.06.19 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2013.06.20 Modyfikacja SIWZpobierz
 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2013.06.21 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2013.07.02 Wybór ofertypobierz
2013.07.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz