Dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz artykułów biurowych:
2013.08.12OgłoszenieOgłoszenie o przetargu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowy pobierz
Załącznik nr 6 - grupa kapitałowapobierz
Załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcypobierz
2013.09.10 Wybór ofertypobierz
2013.09.24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz