Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Parczewie
2013.01.21OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie art. 22pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 ust.1pobierz
Załącznik nr 4pobierz
Załącznik nr 5pobierz
Załącznik nr 6 - wykaz budynkówpobierz
Załącznik nr 7pobierz
2013.01.25 Wyjaśnienia SIWZpobierz
 Modyfikacja SIWZpobierz
2013.01.28 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
 Modyfikacja SIWZpobierz
2013.02.05 Unieważnienie postępowaniapobierz