Dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków do/z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
2013.07.02  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowypobierz
2013.07.04 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
 Modyfikacja SIWZ pobierz
2013.07.15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz