Zaproszenie do złożenia oferty o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na dostawę półautomatycznego defibrylatora (AED) oraz Aparatu EKG 12-odprowadzeniowego z drukarką
2014.05.14   Zaproszenie do złożenia oferty pobierz
Załączniki zał. nr 1 - formularz ofertowy  pobierz
zał. nr 2 - parametry techniczne  pobierz
zał. nr 2a - warunki gwarancji pobierz
zał. nr 3 - wzór umowy pobierz
2014.05.20   Wyjaśnienia pobierz
2014.05.23   Wybór oferty pobierz