Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości nie przekraczajacej równowartości 30 000 euro na dostawę wyrobów medycznych:

2014.09.09 

  Zaproszenie do złożenia oferty  pobierz
Załączniki zał. nr 1 - formularz ofertowy  pobierz
zał. nr 2 - formularz cenowy pobierz
zał. nr 3 - wzór umowy pobierz
zał. nr 4 - oświadczenie pobierz
2014.09.17  
  Wybór oferty pobierz