Ogłoszenie.1

Ogłoszenie.2

 

Klauzula informacyjna

Plakat

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Lublinie zaprasza na

BEZPŁATNE BADANIE ZNAMION SKÓRY (DERMATOSKOPEM)

Miejsce: Zespół Poradni Specjalistycznych SPZOZ w Parczewie
Dnia 17 lipca 2024 roku, od godziny 8:00 do godziny 11:00

Zapraszamy do badania chętne osoby powyżej 18 r.ż., zamieszkałe w powiecie parczewskim.

Liczba miejsc ograniczona!

Wymagana uprzednia rejestracja telefoniczna.

Rejestracji można dokonywać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie pod nr. tel. 83 355 21 83 (w dni robocze, w godzinach od 7:25 do 15:00)

Dodatkowe informacje

 

Dnia 28.02.2023 na naszej stronie BIP został opublikowany konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Dokumenty wraz z załącznikami są dostępne pod podanym adresem: https://spzozparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&action=details&document_id=1852481

Szczegóły oraz dokumenty są dostępne pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej SPZOZ Parczew

Szczegóły oraz dokumenty są dostępne pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej SPZOZ Parczew