Dyrekcja SP ZOZ w Parczewie informuje że Oddział Regionalny PZU Życie SA w Lublinie przekazał naszemu szpitalowi w 2014r. środki pieniężne, dzięki którym sfinansowaliśmy zakup: aparatu EKG, defibrylatora oraz kardiotokografu z wózkiem pod KTG.

Za okazane nam wsparcie finansowe składamy PZU Życie SA serdeczne podziękowania !