SPZOZ w Parczewie informuje iż za zgodą Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w okresie od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 r.
Wszystkich pacjentów przepraszamy za zaistniałą sytuację. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość realizacji terapii odwykowej na Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień lub w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu SPZOZ w Parczewie.