W związku z zawartym porozumieniem z ALAB laboratoria Sp. z o.o. informujemy, iż pacjenci, którzy posiadają skierowania z Poradni/Oddziałów SPZOZ w Parczewie na badania laboratoryjne, wystawione w roku 2022 do dnia 02.01.2023 r. (do laboratorium ALAB laboratoria Sp. z o.o.) powinni zrealizować skierowanie tylko i wyłącznie w Punkcie Pobrań Materiałów do Badań przy laboratorium szpitalnym SPZOZ w Parczewie (ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew).