Dyrekcja SPZOZ spotkała się z pracownikami. Tradycyjne dzielenie się opłatkiem.