Cennik obowiązuje od 01.09.2023


BADANIA LABORATORYJNE

1. Badania krwi, moczu, kału
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Albumina9,00 zł
2Aminotransferaza alaninowa (ALT)9,00 zł
3Aminotransferaza asparaginianowa (AST)9,00 zł
4Amylaza9,00 zł
5anty -TPO 33,00 zł
6Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity38,00 zł
7Badanie ogólne moczu10,00 zł
8Białko całkowite9,00 zł
9Białko C-reaktywne (CRP)12,00 zł
10Białko w moczu10,00 zł
11Bilirubina bezpośrednia12,00 zł
12Bilirubina całkowita10,00 zł
13Chlorek(Cl)12,00 zł
14Cholesterol całkowity9,00 zł
15Cholesterol HDL9,00 zł
16Cholesterol LDL11,00 zł
17Clostridium difficile Antygen / Toksyna A + B65,00 zł
18Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)12,00 zł
19Czas protrombinowy (PT)12,00 zł
20D-Dimery38,00 zł
21Etylowy alkohol45,00 zł
22Ferrytyna25,00 zł
23Fibrynogen (FIBR)12,00 zł
24Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)9,00 zł
25Glukoza w moczu10,00 zł
26Glukoza z krwi żylnej9,00 zł
27Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta 30,00 zł
28Hemoglobina glikowana (HbA1c)31,00 zł
29Hormon tyreotropowy (TSH)22,00 zł
30Kał na pasożyty13,00 zł
31Kreatynina13,00 zł
32Krew utajona w kale15,00 zł
33Kwas foliowy28,00 zł
34Kwas moczowy9,00 zł
35Leukocyty – obraz odsetkowy (rozmaz manualny)23,00 zł
36Mocznik9,00 zł
37Morfologia krwi 5-dif14,00 zł
38Narkotyki w moczu34,00 zł
39Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)10,00 zł
40Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh42,00 zł
41Płytki krwi – liczba11,00 zł
42Potas (K)9,00 zł
43Prokalcytonina90,00 zł
44Retykulocyty30,00 zł
45Rotavirus/ Adenovirus Antygen43,00 zł
46Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)26,00 zł
47Sód (Na)9,00 zł
48Treponema pallidum Przeciwciała (anty-T.pallidum)13,00 zł
49Triglicerydy9,00 zł
50Trijodotyronina wolna (FT3)21,00 zł
51Troponina T37,00 zł
52Tyroksyna wolna (FT4)21,00 zł
53Wapń całkowity (Ca)9,00 zł
54Wapń zjonizowany (Ca2+)18,00 zł
55Wirus (HIV) - Test potwierdzenia35,00 zł
56Wirus / przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen / Przeciwciała34,00 zł
57Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen25,00 zł
58Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)38,00 zł
59Witamina B1228,00 zł
60Witamina D - 25 OH55,00 zł
61Żelazo (Fe)9,00 zł