Od 01 listopada 2018 roku rozpoczyna funkcjonowanie Zespół Leczenia Środowiskowego.

Zespół Leczenia Środowiskowego będzie funkcjonował zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2013.1386 z dnia 2013.11.27).

Problem zaburzeń zdrowia psychicznego wśród społeczeństwa charakteryzuje się stałym wzrostem. Jednak gros tych zburzeń wymaga kontynuacji i kontroli leczenia w środowisku zamieszkania pacjentów w trybie tzw. leczenia środowiskowego (domowego). Wówczas proponuje się pacjentom wizyty domowe personelu medycznego.
W roku 2018 NFZ umożliwił kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) dzięki czemu SPZOZ w Parczewie mógł utworzyć nową komórkę organizacyjną „Zespół Leczenia Środowiskowego”.
Komórka będzie realizować zadania związane z udzielaniem świadczeń terapeutycznych, niezbędnych badań diagnostycznych, niezbędną farmakoterapią w stanach nagłych oraz związane z działaniami edukacyjno-konsultacyjnymi dla rodzin pacjentów. Zadania realizowane w powyższej komórce prowadzone będą przez lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, logopedów i pielęgniarki w dni robocze zgodnie z ustalonym harmonogramem.
W celu otrzymania świadczeń proponowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego niezbędne są następujące dokumenty:
     - skierowanie lekarskie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego,
     - Dowód osobisty,
     - Przy braku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych przez system e-WUŚ należy okazać dokument potwierdzający posiadane prawo do świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej naszego Szpitala lub pod numerami telefonu: 83 355 21 70.