Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, że zostanie przeprowadzone niszczenie:
- historii chorób pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w latach 1996 i 1998,
- zdjęć rentgenowskich z roku 2008,
- wyników badań endoskopowych (ambulatoryjnych) z lat 1997 – 1998.


cała treść ogłoszenia