W dniu 23 czerwca podpisano umowę o współpracy pomiędzy szpitalami w Parczewie i Mogilewcach na Białorusi w ramach programu transgranicznego na lata 2014-2020 Polska –Białoruś – Ukraina. Celem współpracy będzie wymiana doświadczeń medycznych w zakresie Psychiatrii Geriatrii i Rehabilitacji pomiędzy naszymi szpitalami.