W związku z nieprzedłużeniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. SPZOZ w Parczewie nie będzie realizował świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii domowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent wpisany na listę oczekujących może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Świadczeniodawca, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia w SPZOZ w Parczewie, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

SPZOZ w Parczewie, jest obowiązany wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.