W dniu 2018.12.06 odbyły się ćwiczenia mające na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji Oddziału Rehabilitacji do miejsca wyznaczonego w „Planie ewakuacji”.

Przyjęta forma ćwiczeń - symulacyjna z udziałem personelu, studentów, pacjentów przebywających w obiekcie oraz pracowników obsługi szpitalnej.

Ćwiczenia odbyły się z udziałem PSP w Parczewie, Dyrekcji szpitala oraz pracowników administracji.

ćwiczenia strażackie 2018

ćwiczenia strażackie 2018
 
ćwiczenia strażackie 2018