Informujemy, iż w ramach funkcjonowania Podstawowego Systemu Zabezpieczenia (tzw. „sieci szpitali) od dnia 1 października 2017 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie będzie posiadał w swojej strukturze nową komórkę organizacyjną – Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, która dotychczas strukturalnie należała do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie (tzw. „Poradni 2000”).

W okresie od 01.10.2017 r. 31.12.2017 r. świadczenia w zakresie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej będą nadal realizowane w „Poradni 2000” (w ramach umowy podwykonawstwa).

Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej.