Szczegóły oraz dokumenty są dostępne pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej SPZOZ Parczew