W ramach dobrej współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA został zakupiony i zamontowany sprzęt przeciwpożarowy, stolarka drzwiowa o odpowiedniej klasie odporności ogniowej w budynku głównym szpitala oraz w pawilonie oddziałów Geriatrii i Psychiatrii.

        Zakup został sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU.