W związku ze współpracą naszego szpitala z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia pragniemy Państwa poinformować o finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia profilaktycznych programach zdrowotnych skierowanych do kobiet Lubelszczyzny.

    Mając na uwadze powyższe udostępniamy szczegółowy harmonogram z miejscami postoju mammobusów, gdzie będzie można wykonać badanie mammograficzne piersi.

Harmonogram pracy mammobusów