Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 w systemie ambulatoryjnym lub w domu pacjenta w SPZOZ w Parczewie

Informujemy, że Dział Fizjoterapii oraz Zespół Rehabilitacji Domowej SPZOZ w Parczewie realizują Program Fizjoterapii Dla Osób Po Przebyciu COVID-19 finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Cel główny programu to wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19.

Cele szczegółowe programu:

  • poprawa tolerancji wysiłku fizycznego;

  • zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19;

  • edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Rehabilitację po chorobie COVID-19 realizowana jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarz rodzinny.

Warunki kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji:

  • przebycie choroby COVID-19;

  • rozpoczęcie rehabilitacji w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19;

  • termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Kliniczne kryteria kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym („dochodzącym”)

  • duszność, która negatywnie wpływa na aktywność pacjenta - w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥1 (0-4).

Kliniczne kryteria kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji w domu pacjenta:

  • pacjent, który ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie może dotrzeć do Działu Fizjoterapii SPZOZ w Parczewie;

  • 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5);

  • duszność (w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥1 (0-4) lub zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICU Acquired Weakness).

Pacjent w czasie trwania programu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków tego samego programu (w innym trybie – ambulatoryjnym, domowym, stacjonarnym), jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych.

Składowe programu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19:

Podstawą programu są dwa elementy: trening fizyczny (m.in. aerobowy, oporowy) i edukacja pacjenta.

Dodatkowo, w zależności od potrzeb chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. techniki mobilizacji i ewakuacji wydzieliny, trening równowagi, metody specjalne dedykowane chorym z deficytami neurologicznymi itp.

Szczegółowe informacje / rejestracja pacjenta:

Dział Fizjoterapii / Zespół Rehabilitacji Domowej

SPZOZ w Parczewie

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Tel.: 83 355 21 78 (w dni robocze 7:00-14:35)

Tel.: 83 355 21 94 (w dni robocze 7:00-14:35)