Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zaprasza do założenia elektronicznego konta pacjenta Szpitala, dzięki któremu każdy pacjent będzie miał możliwość rezerwacji wizyt w poradniach specjalistycznych, załączania swojej dokumentacji zewnętrznej oraz wgląd m.in. do swoich:
- wyników badań
- wystawionych recept
- historii wizyt
- osób upoważnionych

          W tym celu wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem  https://eportal.spzozparczew.pl
a następnie zgłoszenie się do Rejestracji Poradni Specjalistycznych SPZOZ w Parczewie w celu weryfikacji danych i otrzymania jednorazowego hasła dostępu.

eportal