Od 01 stycznia 2019 roku rozpoczyna funkcjonowanie Poradnia Urologiczna.

Problemy natury urologicznej są dość powszechne wśród społeczeństwa, a zwłaszcza nasilają się po 50 roku życia zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Także problemy urologiczne występują u ludzi młodych. Utworzenie jedynej poradni urologicznej w Powiecie Parczewskim finansowanej ze środków publicznych zdecydowanie przyniesie wiele korzyści dla osób dotkniętych tego typu problemami, które do tej pory musiałyby korzystać z świadczeń udzielanych przez prywatne gabinety lub poza Powiatem Parczewskim.

W roku 2018 NFZ umożliwił kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii oraz świadczeń zabiegowych urologicznych, a także świadczeń w zakresie urologii-diagnostyka onkologiczna dzięki czemu SPZOZ w Parczewie będzie mógł otworzyć nową komórkę organizacyjną „Poradnia Urologiczna”.

Poradnia Urologiczna będzie funkcjonowała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2016.357 t.j. z dnia 2016.03.16).

Komórka będzie realizować zadania związane z udzielaniem świadczeń diagnostyczno-leczniczych oraz zabiegowych, a także z zakresu leczenia onkologicznego. Zadania realizowane w powyższej komórce będą świadczone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii zgodnie z ustalonym harmonogramem.