Dnia 28.02.2023 na naszej stronie BIP został opublikowany konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Dokumenty wraz z załącznikami są dostępne pod podanym adresem: https://spzozparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&action=details&document_id=1852481