Rozpoczął się remont sali porodowej, która od początku istnienia szpitala nie była modernizowana, remont ma na celu poprawę komfortu rodzących  pacjentek i nowych obywateli Parczewa. Wszyscy darczyńcy i sponsorzy mile widziani (informacja tel. 083 355 21 02 Sekretariat SPZOZ)

Zdjęcia w trakcie remontu

Zdjęcia po zakończeniu remontu