You are currently viewing Telefoniczna Informacja Pacjenta – źródło informacji o systemie ochrony zdrowia w Polsce

Od 13 listopada w całym kraju, we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

TIP – Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 można dowiedzieć się :

  • gdzie znajduję się najbliższa nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
  • najbliższy SOR,
  • jak uzyskać kartę EKUZ,
  • jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej,
  • jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta
  • jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.

Infolinia NFZ jest dostępna przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Konsultanci udzielają odpowiedzi również w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Konsultanci TIP nie udzielają porad medycznych.

Więcej praktycznych informacji o Telefonicznej Informacji Pacjenta https://www.nfz.gov.pl/TIP .

Zapisy na szczepienia przeciwko HPV i Programu Profilaktycznego 40PLUS są realizowane pod numerem 800 100 101, czynnym w godzinach 08:00 – 18:00, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia