Zapraszamy Pacjentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym
szpitalu. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej
jednostki. Dziękujemy!

qr code parczew

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: https://www.cmj.org.pl/ankiety/parczew
Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.