Dyrekcja SP ZOZ w Parczewie informuje że Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S. A. przekazał naszemu szpitalowi w ramach realizacji programu prewencyjnego środki pieniężne, dzięki którym sfinansowaliśmy zakup  kardiomonitora oraz kardiostymulatora terapeutycznego zewnętrznego.


Za okazane nam wsparcie finansowe składamy PZU Życie S. A. serdeczne podziękowania