przebudowa i doposazenie sor

 

 

DOFINANSOWANIE PKO 2

Informacja dla Pacjentów dotycząca Laboratorium

SPZOZ w Parczewie informuje, że istnieje możliwość odbioru wyników przez internet badań wykonanych w laboratorium prowadzonym przez Szpital,

Zapraszamy również do korzystania z komercyjnego wykonania badań w laboratorium

Szczegóły w zakładce INFORMACJE LABORATORIUM