OD DNIA 1 KWIETNIA 2022 r.  PUNKT POBRAŃ WYMAZÓW NA OBECNOŚĆ SARS-COV-2 PRZESTAJE FUNKCJONOWAĆ.

Zgodnie z informacją Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 roku, w zawiązku z aktualnie utrzymującą się tendencją spadkową związaną ze średnią liczbą nowych zakażeń koronawirusem oraz planowanym złagodzeniem dotychczasowych obostrzeń wymagających potwierdzenia zakażenia testem na obecność koronawirusa, z dniem 1 kwietnia 2022 r. zostaje wstrzymane finansowanie procedury wykonywania testów do diagnostyki SARS-CoV-2 przez apteki ogólnodostępne oraz przez laboratoria i mobilne punkty pobrań, a także inne podmioty lecznicze włączone w system testowania.
Możliwość przeprowadzania diagnostyki SARS-CoV-2 pozostaje w zakresie wykonywania świadczenia opieki zdrowotnej w powiązaniu z decyzją lekarza kierującego pacjenta na badanie w kierunku COVID-19 i jest finansowane wyłącznie w ramach aktualnie obowiązujących umów i nie będzie finansowane odrębnie.