10 września 2007 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość przyznania naszemu szpitalowi statuetki "NAJAKTYWNIEJSZA FIRMA"