Ogłoszenie o wydaniu niearchiwalnej dokumentacji medycznej.ogloszenie o wyd niearch dok med