wosp

Otrzymaliśmy nowoczesny ultrasonograf o kompaktowych rozmiarach i wielkich możliwościach diagnostycznych. MyLab Six to urządzenie zaawansowane technologicznie, wszechstronne i mobilne, które pozwoli na jeszcze dokładniejsze diagnozowanie naszych małych pacjentów.

Przekazano nam także bezkontaktowy iluminator naczyniowy AccuVein.

Urządzenie to emituje światło podczerwone oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji żył podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze bezpośrednio nad żyłami. Wizualizacja żył dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi.

Jest to szczególnie użyteczne w szybkim i bezbłędnym odnalezieniu żył na skórze maluszków będących pod naszą opieką.