Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie pilnie poszukuje pielęgniarki do pracy w Pracowni Endoskopowej

Miejsce wykonywania pracy:  Poradnia Endoskopowa SPZOZ w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew.

Wymagane wykształcenie i kwalifikacje:

W sprawie pytań, należy kontaktować się z:
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa tel. (83) 355-22-12;
Kierownikiem Dział Zatrudnienia i Płac,  tel. (83) 355-21-07.