Wkrótce zostanie otwarta Poradnia Proktologiczna refundowana przez NFZ

Od 01 września 2019 roku rozpoczyna funkcjonowanie Poradnia Proktologiczna.

Na choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego cierpi wiele osób obu płci, w wieku od wczesnej dorosłości do późnej starości. Szacuje się, że 50% społeczeństwa cierpi na problemy proktologiczne. Wiele z tych chorób jest traktowanych jako temat wstydliwy, co dodatkowo niekorzystnie wpływa na diagnostykę i leczenie tego typu schorzeń.

Do tej pory osoby z problemami proktologicznymi z powiatu parczewskiego zmuszeni byli szukać pomocy w innych powiatach naszego województwa. Jednak dzięki konkursowi ofert zorganizowanemu przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, otrzymaliśmy środki finansowe na zakontraktowanie świadczeń ambulatoryjnych z zakresu proktologii.

Otworzenie poradni proktologicznej w SPZOZ w Parczewie finansowanej ze środków publicznych zdecydowanie korzystnie wpłynie na zdrowie lokalnego społeczeństwa w tym zakresie.

Poradnia Proktologiczna będzie funkcjonowała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Komórka będzie realizować zadania związane z udzielaniem świadczeń diagnostyczno-leczniczych oraz zabiegowych, a także z zakresu leczenia onkologicznego. Zadania realizowane w powyższej komórce będą świadczone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz gastroenterologii zgodnie z ustalonym harmonogramem.