Dostawa sprzętu medycznego II dla SPZOZ w Parczewie

mgmpenoepjbokjgp

Przetarg współfinansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

2020.05.07 Ogłoszenie o zamówieniupobierz
SIWZpobierz
ZałącznikiNr 1 Formularz ofertowypobierz
Nr 2 Oświadczenie wstępnepobierz
Nr 3 Formularz cenowypobierz
Nr 4 Parametry techniczne
pobierz
Nr 5 Wzór umowypobierz
Nr 6 Warunki gwarancji serwisupobierz
Nr 7 Osw grupa kapitalowapobierz
Nr 8 Klauzula informacyjna RODOpobierz
2020.05.12 Wyjaśnienia SWIZpobierz
2020.05.15 INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5pobierz
2020.05.27 Wybór ofertypobierz
2020.06.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz