Dostawa sprzętu medycznego II dla SPZOZ w Parczewie

mgmpenoepjbokjgp

Przetarg współfinansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

2020.05.07   Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ pobierz
Załączniki Nr 1 Formularz ofertowy pobierz
Nr 2 Oświadczenie wstępne pobierz
Nr 3 Formularz cenowy pobierz
Nr 4 Parametry techniczne
pobierz
Nr 5 Wzór umowy pobierz
Nr 6 Warunki gwarancji serwisu pobierz
Nr 7 Osw grupa kapitalowa pobierz
Nr 8 Klauzula informacyjna RODO pobierz
2020.05.12   Wyjaśnienia SWIZ pobierz
2020.05.15   INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 pobierz
2020.05.27   Wybór oferty pobierz
2020.06.19   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz