W dniu 14 czerwca na spotkaniu w Białymstoku zostało zawarte porozumienie pomiędzy naszym Szpitalem a Szpitalem psychiatrycznym w Mogilewcach na Białorusi. Celem porozumienia jest wspólna wymiana doświadczeń na bazie medycznej oraz organizacyjnej. Docelowo nasze Szpitale chcą wspólnie ubiegać się o środki pomocowe z programu Polska- Białoruś- Ukraina.