W dniu 20 października 2016 r. o godz. 11.00 na stadionie MOSiR w Parczewie nastąpił wybuch bomby. Rannych zostało 9 osób.

     Tak rozpoczęły się ćwiczenia w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzenia masowego przeprowadzone z inicjatywy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Parczewie.
     Poszkodowani ( uczniowie Medycznego Studium Zawodowego) zostali zbadani, przeprowadzono wstępną segregację w miejscu zdarzenia. Następnie po przewiezieniu do szpitala, pracownicy SOR przeprowadzili ponowną segregację i osoby w stanie ciężkim, oznaczone wg procedury kolorem czerwonym pozostały w SOR w części reanimacyjno-zabiegowej, pod opieką lekarzy i pielęgniarek SOR. Pacjenci oznaczeni kolorem żółtym i zielonym pozostawali pod opieką pielęgniarek i lekarzy wezwanych z innych oddziałów zgodnie z opracowanym schematem.
     Celem ćwiczeń było:
- sprawdzenie skuteczności alarmowania, dysponowania sił i środków SOR w Parczewie
- doskonalenie współpracy pomiędzy Zespołami Ratownictwa Medycznego, Jednostkami Ratowniczo – Gaśniczymi Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostkami Policji
- doskonalenie umiejętność udzielania pomocy medycznej na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych w tym segregacji poszkodowanych i ich transportu do szpitala przez ratowników, strażaków i policjantów
- doskonalenie organizacji udzielania pomocy poszkodowanym w zdarzeniu masowym przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w Parczewie.