21 kwietnia br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień najlepszym szpitalom w ramach przeprowadzonego badania - System benchmarkingu szpitali „Portrety szpitali – mapy możliwości”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie w kategorii Najlepsze Szpitale w kategorii Szpital Powiatowy zdobył drugie miejsce. To szczególne wyróżnienie z rak w-ce ministra zdrowia Cezarego Cieślukowskiego odebrał dyrektor Szpitala Janusz Hordejuk . Drugim wyróżnionym Szpitalem z Lubelszczyzny został Szpital Jana Pawła II z Zamościa który wygrał w kategorii najwyższa jakość świadczonych usług. W tegorocznej edycji badaniu poddało się 151 szpitali z całego kraju.
Projekt Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.6, Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na podstawie umowy UDA-POKL. 05.02.01-00-115/10-00 zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Partnerami projektu są Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., Związek Powiatów Polskich oraz Health Policy Institute Centralny Instytut Polityki Zdrowotnej.