SPZOZ w Parczewie poszukuje LEKARZY do pracy w Oddziale Geriatrii lub chcących podjąć specjalizację w dziedzinie Geriatrii lub Chorób

Wewnętrznych. NFZ wyraził zgodę na pracę w Oddziale Geriatrycznym, także dla tych Lekarzy, którzy podpisali "umowę lojalnościową" w innych placówkach medycznych.