Od 01 grudnia 2014 roku rozpoczyna funkcjonowanie Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu.
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu będzie funkcjonował zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.13.1386 ze zm.).
 
   Placówka będzie realizowała zadania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także osób ryzykownie pijących oraz działania konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
 
   Leczenie w Oddziale Dziennym prowadzone jest przez psychoterapeutów uzależnień, psychologów oraz lekarzy psychiatrów od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00, 08.00-15.00.
 
Oddział dysponuje 10 miejscami.
Każdy z pacjentów Oddziału Dziennego uczestniczy w zajęciach indywidualnych i grupowych, a w trakcie przerwy pacjenci otrzymują posiłek.
 
   W celu przyjęcia na Oddział niezbędne są następujące dokumenty:
- skierowanie lekarskie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego,
- Dowód osobisty,
- Przy braku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych przez system e-WUŚ należy okazać dokument potwierdzający posiadane prawo do świadczeń zdrowotnych.
 
   Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej naszego Szpitala lub pod numerami telefonu: 83 355 21 70, 83 355 21 72.