Konkurs o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  diagnostyki laboratoryjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz najem pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu laboratorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie

2019.09.17        OgłoszenieOgłoszenie o konkursie pobierz
Załączniki MI                                   
 pobierz
MI załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
MI załącznik nr 2 -  formularz cenowy pobierz
MI załącznik nr 4 - Umowa na badania laboratoryjne - projekt pobierz
Załącznik nr 1 do umowy - Cennik pobierz
Załącznik nr 5 do umowy - zasady środowiskowe pobierz
Załącznik nr 6 do umowy - zasady BHP pobierz
MI załącznik nr 5 - Umowa najmu - projekt pobierz
Załącznik nr 1 do Umowy najmu - plan powierzchni pobierz
Załącznik nr 2 do Umowy najmu - protokół zdawczo-odbiorczy - Wykaz sprzętu pobierz
Załącznik nr 3 do Umowy najmu - Wykaz sprzętu pobierz
MI załącznik nr 6 - wykaz usług pobierz
MI załącznik nr 7 - wykaz osób pobierz
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - projekt pobierz
2019.09.23ZałącznikiWyjaśnienia do MI z dn. 23.09.2019r. pobierz
2019.09.25ZałącznikiWyjaśnienia do MI z dn. 25.09.2019r. pobierz
2019.10.14 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu pobierz