Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

2019.10.31OgłoszenieOgłoszenie o konkursie pobierz
ZałącznikiMI pobierz
Nr 1 do MI - formularz oferty pobierz
Nr 2 do MI - projekt umowy pobierz
Nr 3 do MI - Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych pobierz
Nr 4 do MI - Zasady użytkowania sprzętu pobierz