Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Geriatrycznym
i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Parczewie:
2014.10.28
Ogłoszenie
Ogłoszenie
2014.11.17
Rozstrzygnięcie konkursu