Dostawa nabiału i jaj. SPZOZ.V.ZP-3520/9/2012
2012.03.16OgłoszenieOgłoszenie o przetargu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
Załącznik nr 2 - Zadanie nr 1 nabiałpobierz
Załącznik nr 2 - Zadanie nr 2 jaja
pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22 ust. 1pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24 ust. 1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
2012.03.29 Wybór ofertypobierz
2012.04.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz