Dostawa artykułów spożywczych, ryb, mięsa-wędliny, drobiu i jaj. Nr sprawy SPZOZ.V.ZP-3520/2/2012
2012.01.16OgłoszenieOgłoszenie o przetargu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22 pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24 ust. 1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
ZadaniaZadanie nr 1 - art. spożywczepobierz
Zadanie nr 2 - rybypobierz
Zadanie nr 3 - mięso wędlinypobierz
Zadanie nr 4 - dróbpobierz
Zadanie nr 5 - jajapobierz
Zadanie nr 6 - warzywa mrożonepobierz
2012.02.03  Wybór ofertypobierz
2012.02.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz